Iratkozz fel hírlevelünkre!

Felhasználási feltételek

Írj nekünk

Adatkezelés

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A www.futasrolnoknek.hu és a blog.futasrolnoknek.hu  URL címen üzemelő internetes portálok (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője, a Nupuvon Kft. (székhely: 2132 Göd, Attila u. 43/a., cégjegyzékszám: 13-09-152252, adószám: 23712018213) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101307/2016.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett személyeket a Nupuvon Kft., mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről. A személyes adatait a Nupuvon Kft részére bármely módon megadó, vagy a Nupuvon Kft honlapjaira regisztráló, illetve a Honlapokon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználó személyek (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait a Nupuvon Kft a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A Felhasználó személyes adatai megadásával nyilatkozik, hogy elfogadja a jelen szabályzatban foglalt feltételeket. 

FOGALMAK

Szolgáltató: a Nupuvon Kft., amely a www.futasrolnoknek.hu és a blog.futasrolnoknek.hu honlapokat üzemelteti és a Szolgáltatást nyújtja.

Portál: a Szolgáltató által a www.futasrolnoknek.hu és a blog.futasrolnoknek.hu alatt üzemeltetett honlapok

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja. 

Szolgáltatás: a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen: hírlevél küldés, kapcsolattartás, írások, fényképek megjelentetése.

SZOLGÁLTATÁSOK:

Feliratkozás Hírlevélre: 

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolattartás és reklámjellegű ajánlatok küldése.

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: email cím, név.

Ezen túlmenően a Felhasználó döntése alapján a szolgáltató kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, Felhasználó által feltöltött képmás, telefonszám.

A Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.

A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

 

Kapcsolattartás:

Adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, üzenet tartalma

Ezen túlmenően a Felhasználó döntése alapján a szolgáltató kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, Felhasználó által feltöltött képmás, telefonszám.

 

Írások, fényképek megjelentetése:

Adatkezelés célja: Az írások, vagy képek elküldésével a beküldő megbízza a Szolgáltatót, hogy azokat idő és térbeli korlátozás nélkül szabadon használhassa.

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, feltöltött cikk, esetleg fénykép.

Ezen túlmenően a Felhasználó döntése alapján a szolgáltató kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, Felhasználó által feltöltött képmás, telefonszám.

A Szolgáltató nem köteles a hozzá beküldött anyagokat megjelentetni. A Szolgáltatóhoz eljuttatott írásokat és képeket nem iktatjuk, nem őrizzük meg, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető. A Felhasználó kijelenti, hogy a Nupuvon Kft. jogosult a művet egészben vagy részben felhasználni szerkesztői és reklámcélokra, a szerző ezzel szemben nem léphet fel anyagi követeléssel. A szerző előtt ismeretes hogy művének terjesztését a Nupuvon Kft. végzi, tartalmilag és térben korlátlan felhasználási jogokkal bízza meg az oldal üzemeltetőjét, határozatlan ideig. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy nyomós indokból azonnal eltávolítsa a tartalmat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

Fényképek:

A képek beküldője maga köteles beszerezni a fotókon szereplő személyek beleegyezését képük közzétételéhez. Az üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy az anyag használata sértheti az ábrázolt személynek a képmásához fűződő jogát, illetve harmadik személyek egyéb jogait.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki.

 

A kezelt adatok köre

a) A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

A regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:

- e-mail cím

- jelszó

A Portálon a fiók adatlaphoz opcionálisan megadható adatok:

- név

- telefonszám

- honlap

- lakcím

- fotó

A Felhasználó a Portálon megjelölheti, hogy mely adatai legyenek más Felhasználók által láthatóan nyilvánosak, és melyek ne. Az adatok nyilvánosságát a Felhasználó a regisztrációt követően bármikor módosíthatja.

 

b) A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

- e-mail cím

- jelszó

- név

Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

c) A Kapcsolattartás során gyűjtött és kezelt adatok:

- vezetéknév

- keresztnév

- e-mail cím

- üzenet tartalma.

d) Írások, fényképek küldése során gyűjtött adatok:

- vezetéknév

- keresztnév

- e-mail cím

- feltöltött cikk

- feltöltött fénykép.

A Szolgáltató által kezelt további adatok köre

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

a) Portálon történő regisztráció

b) Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele

c) Felhasználó azonosítása

d) Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása

e) Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult,

f) Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére,

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Portálon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye

Az adatkezelést a Szolgáltató végzi. A Nupuvon Kft. az e-mail címeket a Mailchipm rendszerében tárolja, és az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott személyek jogosultak.

Külső szolgáltatók

A Szolgáltató egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, iwiw.

A Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

b) személyes adatai helyesbítését;

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Budapest Környéki Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Adatbiztonság

A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és a módosított Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatvédelmi Szabályzat módosítást a belépés előtt.

Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzatmódosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a Portálon való regisztrációját megszüntetni.